Media

Rzecznik Prasowy – Press Officer
Mariusz Süss
mariusz.suss@tvp.pl
tel.: 605 605 579

Biuro Prasowe – Press Office
Kierownik Biura Prasowego – Agnieszka Wołkowicz tel.: 502 145 768
gsmp@pzm.pl


Formularz akredytacyjny / Accreditation form

Formularz akredytacyjny

Godziny pracy biura prasowego

Przed zawodami do dnia 27.09.2019 – informacje u Kierownika Biura Prasowego

27.09.2019 Piątek
13.00 – 17.00 na rynku w Krośnie

28.09.2019 Sobota
07.30 – 18.00 Namiot wyniki-online.pl  – Park Serwisowy

29.09.2019 Niedziela
07.30 – 18.00 Namiot wyniki-online.pl  -Park Serwisowy


Zasady przyznawania akredytacji.

Automobilklub Małopolski Krosno stosuje kryteria dotyczące przyznawania akredytacji prasowych, telewizyjnych i radiowych zgodne z zasadami określonymi przez FIA, federację zarządzającą sportami motorowymi na świecie.

Zasady oraz procedury są następujące:

1. Promotor cyklu Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski – Agencja UMA jest odpowiedzialna za akredytację przedstawicieli polskich oraz zagranicznych mediów, włącznie z mediami elektronicznymi.

2. Akredytacje przyznawane są wyłącznie przedstawicielom mediów o charakterze publicznym, którzy zamierzają relacjonować przebieg 16. Wyścigu Górskiego Prządki

3. Akredytacje ograniczają się wyłącznie do profesjonalnych dziennikarzy, fotoreporterów oraz operatorów kamer.

4. Akredytacje przyznawane są przedstawicielom mediów jako ich narzędzie pracy i nie mogą być wykorzystywane do działań reklamowych, promocyjnych oraz PR. Akredytacje dla mediów nie będą wydawane przedstawicielom sponsorów, dostawców, zespołów oraz zawodników.

5. Akredytacje będą przyznawane co najwyżej dwóm przedstawicielom reprezentującym dane wydawnictwo, agencję prasową, rozgłośnię radiową lub portal internetowy.

6. Dziennikarze oraz fotoreporterzy niezależni mogą uzyskać akredytację dla mediów pod warunkiem udokumentowania wcześniejszych publikacji znaczących artykułów i zdjęć.

7. Termin nadsyłania wniosków akredytacyjnych (oraz przykładów publikacji w przypadku zastosowania punktu 6 niniejszych zasad) upływa 21 września 2019 roku.

8. Jeden wniosek dotyczy tylko jednej akredytacji.

9. Decyzja dotycząca wniosku będzie wysłana osobie ubiegającej się o akredytację za pośrednictwem poczty elektronicznej.

10. Przy odbiorze akredytacji należy posiadać oryginał wniosku podpisany i opieczętowany przez redaktora naczelnego i dziennikarza ubiegającego się o akredytację.

Osoby którym zostanie przyznana akredytacja FOTO, kaucja za kamizelkę wynosi 100 zł.