Media

Rzecznik Prasowy – Press Officer
Mariusz Süss
mariusz.suss@tvp.pl
tel.: 605 605 579

Biuro Prasowe – Press Office
gsmp@pzm.pl
Kierownik Biura Prasowego – Paweł Flasiński tel.: 503 691 348
Agnieszka Wołkowicz tel.: 502 145 768


Formularz akredytacyjny / Accreditation form


Formularz akredytacyjny


Godziny pracy biura prasowego

Przed zawodami do dnia 13.09.2018 – informacje u Kierownika Biura Prasowego Zawodów

14.09.2018 Piątek
13.00 – 18.00
– Kamienica – Restauracja „AMBROZJA”, Krosno ul. Rynek 5

15.09.2018 Sobota
07.30 – 18.00
Namiot wyniki-online.pl – Korczyna, Park Serwisowy

16.09.2018 Niedziela
07.30 – 17.00
Namiot wyniki-online.pl – Korczyna, Park Serwisowy


Zasady przyznawania akredytacji.

Automobilklub Małopolski Krosno stosuje kryteria dotyczące przyznawania akredytacji prasowych, telewizyjnych i radiowych zgodne z zasadami określonymi przez FIA, federację zarządzającą sportami motorowymi na świecie.

Zasady oraz procedury są następujące:

 1. Automobilklub Małopolski Krosno jest odpowiedzialny za akredytację przedstawicieli polskich oraz zagranicznych mediów, włącznie z mediami elektronicznymi.
 2. Akredytacje  przyznawane są wyłącznie przedstawicielom mediów o charakterze publicznym, którzy zamierzają relacjonować przebieg 15. WYŚCIGU GÓRSKIEGO „PRZĄDKI”
 3. Akredytacje ograniczają się wyłącznie do profesjonalnych dziennikarzy, fotoreporterów oraz operatorów kamer.
 4. Akredytacje przyznawane są przedstawicielom mediów jako ich narzędzie pracy i nie mogą być wykorzystywane do działań reklamowych, promocyjnych oraz PR. Akredytacje dla mediów nie będą wydawane przedstawicielom sponsorów, dostawców, zespołów oraz zawodników.
 5. Akredytacje będą przyznawane co najwyżej dwóm przedstawicielom reprezentującym dane wydawnictwo, agencję prasową, rozgłośnię radiową lub portal internetowy.
 6. Dziennikarze oraz fotoreporterzy niezależni mogą uzyskać akredytację dla mediów pod warunkiem udokumentowania wcześniejszych publikacji znaczących artykułów i zdjęć.
 7. Termin nadsyłania wniosków akredytacyjnych (oraz przykładów publikacji w przypadku zastosowania punktu 6 niniejszych zasad) upływa w poniedziałek, 10 września 2018 roku.
 8. Jeden wniosek dotyczy tylko jednej akredytacji.
 9. Wnioski nadesłane po terminie, niekompletne lub nieczytelne nie będą rozpatrywane.
 10. Decyzja dotycząca wniosku będzie wysłana osobie ubiegającej się o akredytację za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 11. Przy odbiorze akredytacji należy posiadać oryginał wniosku podpisany i opieczętowany przez redaktora naczelnego i dziennikarza ubiegającego się o akredytację.